Click for Belgrade, Serbia Forecast 

 


Preduzeće za trgovinu i usluge "DARE ŠPED" d.o.o.
Ljiljana Jončić

Ulica Lješka 51/3, 11030 Beograd
Tel:  +381 11 32 86 430
Fax/tel: +381 11 32 86 450
e-mail: misslily@drenik.net

Ovde možete preuzeti naše identifikacione podatke i dokumenta