Click for Belgrade, Serbia Forecast 

 

PROFIL FIRME

Firma je osnovana 2003. godine,sa osnovnom delatnošću carinskog posredovanja. Pored toga bavi se i organizacijom transporta, kako u zemlji tako i u inostranstvu.Sedište firme je u Beogradu, ul. Ljeska br. 51/3, sa odeljenjem u Novom Sadu, ul. Bajci Žilinskog br. 13.. Danas ovo preduzeće čini sedam zaposlenih. Preduzeće ima stalno zaposleni stručni kadar koji je zahvaljujući nesebičnom angažovanju osnivača i ulaganju u stručno osposobljavanje kroz praćenje i pravilno tumačenje svih spoljno trgovinskih propisa, uz uvođenje potrebnih inovacija, u mogućnosti da udovolji na najbolji način svakom zahtevu svojih klijenata.